Begroting 2017 – 2018

Datum: 13 november 2017

 

Inkomsten 2017 2018
Contributies 2000 1250
Fruinfonds 45 45
Totaal 2045 1295

 

Uitgaven 2017 2018
Bestuurskosten 300 100
Algemene kosten 200 50
Wkg Activiteiten 1045 0
– Nieuwsjaarsreceptie 100
– ALV in mei 100
– ALV in november 100
– Feestactiviteiten 400
– Kinderwijkfeesten (2) 245
Wkg Media 500 200
– Website
– Wijkkrant
– Facebook
– Twitter
Reserve 0
Totaal 2045 1295