ANBI

ANBI-status in aanvraagHet bestuur van de Vereniging Wijkoverleg Oud-West heeft in december 2018 een aanvraag bij de belastingdienst ingediend om de vereniging aan te merken als Algemeen Nut Beogende Instelling.

Onze gegevens

Naam:Vereniging Wijkoverleg Oud-West
RSIN:815640663
KvK:40617040
Adres:Parkstraat 52, 1506 WE Zaandam
Rekeningnummer:NL46 INGB 00 03 759 300

Bestuurssamenstelling

Voorzitter:Geert Spiering
Bestuurslid:Joke Grinwis-Greven
Secretaris/penningmeester:Yvon Jordans

Beleidsplan 2018/2019

Beloningsbeleid

De vereniging is een vrijwilligersorganisatie en heeft geen mensen in dienstbetrekking. Bestuursleden ontvangen alleen kostenvergoedingen.

Doelstelling

Het doel van de vereniging is, door bevordering van onderlinge kontakten tussen de wijkbewoners, algemeen onderkende problemen in de wijk tot oplossing te brengen en initiatieven tot stand te brengen, die bijdragen tot het verwezenlijken van een optimaal leef- en woonklimaat in de wijk. (Zie: Statuten, artikel 2.)

Belangenbehartiging

SBI-code: 88993 – Lokaal welzijnswerk
Belangenbehartiging van de bewoners van Oud-West;

 • Werkgroep Activiteiten (Wijkoverleg OudWest Activiteiten):
  Het organiseren van evenementen in de wijk Oud-West voor de bewoners van Oud-West te Zaandam;
 • Werkgroep Media (Wijkoverleg OudWest Media):
  Het informeren door middel van onder andere een wijkblad, website en andere media;
 • Werkgroep Huis van de Wijk (Wijkoverleg Huis van de Wijk):
  Het opzetten van een soort buurthuis voor de wijk Oud-West;
 • Werkgroep Fruinfonds (Wijkoverleg OudWest Fruinfonds):
  Het subsidiëren van evenementen en projecten voor jongeren in de wijk met behulp van het startkapitaal van mevrouw Fruin.

Verslag uitgeoefende activiteiten

De website zelf is de weerspiegeling van de uitgevoerde activiteiten aangezien de stichting geen andere activiteiten ontplooit dan het publiceren van teksten e.d. op deze website.

Jaarverslag

Het Jaarverslag van de Vereniging Wijkoverleg Oud-West kunt u downloaden als PDF-bestand.

Financiële verantwoording

Het Financieel Verslag en de Jaarrekening van de vereniging wordt jaarlijks tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) besproken, door de kascommissie gecontroleerd waarna het verslag aan de leden wordt voorgelegd. De uitkomst hiervan wordt op de website gepubliceerd.

Het Financieel Verslag en de Jaarrekening kunt u downloaden als PDF-bestand.