Algemene Ledenvergadering én een nieuwe Wijkkrant

Algemene Ledenvergadering én een nieuwe Wijkkrant

Nadat in 2019 de Algemene Ledenvergadering (ALV) niet doorging wegens een sterfgeval, en de vergaderingen in 2020 geen doorgang konden vinden vanwege de lockdown en andere restricties als gevolg van de COVID-19 pandemie, heeft het Bestuur van het Wijkoverleg besloten weer actief te worden.

Algemene Ledenvergadering via Zoom

Op 18 mei zal via Zoom de eerste online Algemene Ledenvergadering worden gehouden. Om deel te kunnen nemen aan deze online ledenvergadering dient u zich aan te melden via een e-mail aan: zoom@oudwest.nl.

Vermeld in de e-mail uw naam, postcode en huisnummer. U ontvangt dan een bevestigingsmail met uitleg over Zoom en dan weten we tevens hoeveel mensen er op de meeting komen. U bent van harte welkom!

Wijkoverleg Oud-West

Wijkkrant

Het Bestuur en Secretariaat hebben natuurlijk niet stil gezeten in de afgelopen maanden. Met gepaste trots is de allereerste Wijkkrant van het Wijkoverleg Oud-West uitgegeven en verspreid onder de bewoners van onze mooie wijk.

Uiteraard kunt u de digitale versie van de Wijkkrant hier downloaden en lezen. Wij wensen u veel leesplezier en hopen u op 18 mei te mogen verwelkomen bij de Algemene Ledenvergadering.

Herinrichting Harenmakersbuurt gaat van start

Herinrichting Harenmakersbuurt gaat van start

In een bewonersbrief, die Gemeente Zaanstad deze week laat bezorgen bij inwoners van de Harenmakersbuurt, lezen wij dat de geplande werkzaamheden gaan starten op maandag 26 oktober. Dus vrijwel meteen na het voltooien van de werkzaamheden op de Westzijde.

Wat gaan ze ook al weer doen?
Men vervangt de bestrating over de hele breedte en richt de openbare ruimte opnieuw in. Daarnaast wordt een deel van het riool bij het Olieslagerspad en J.A. Laanplein vervangen. Waar dat nodig is, worden de straat en voetpaden ongeveer 10 cm opgehoogd.

Germieco is bezig met de voorbereiding van de uitvoering. Ze starten volgende week op het Boerenpad. Het hele project is opgedeeld in verschillende fasen en duurt tot eind april 2021.

De detailplanning van de fasen en de bewonersbrief kunt u inzien op de website van Gemeente Zaanstad. Uiterlijk 20 oktober staat deze op buitengewoon.zaanstad.nl. Per fase ontvangen de direct aanwonenden een brief van de aannemer met meer informatie over parkeren en de huisvuilinzameling.