Kerstbingo van Wijkoverleg Oud-West op 20 december

Algemene Ledenvergadering in Het Tolhuys