Over de vereniging

LogoOudwest_400x400

Wijkoverleg Oud-West Zaandam is een vereniging die zich inzet voor de wijk Oud West in het centrum van Zaandam. Naast hulp en ondersteuning bij diverse zaken als overleg met de gemeente, bezwaarschriften en communicatie met scholen en middenstand, zetten wij ons ook in om evenementen te organiseren voor jong en oud.

Wij proberen op deze manier midden in de wijk te staan en oog te hebben voor wat er speelt.

Wijkoverleg Oud-West Zaandam is een vereniging die volledig op vrijwilligers draait.

Het dagelijks bestuur bestaat op dit moment uit:

Willem van Ouwerkerk – Penningmeester
Marleen van OuwerkerkSecretaris

Wij zijn nog op zoek naar een Voorzitter en Bestuurslid wegens het recent aftreden van de personen die deze rollen vervulden.
Voelt u zich betrokken bij de buurt en wilt u een bijdrage leveren en richting geven aan de toekomst van uw wijk? Meld u dan aan via het contact formulier of direct een mail naar 

Verder zijn er nog twee ondersteunend bestuursleden, te weten:

Joke Grinwis
Fred Konijnenberg