Herinrichting Harenmakersbuurt gaat van start

In een bewonersbrief, die Gemeente Zaanstad deze week laat bezorgen bij inwoners van de Harenmakersbuurt, lezen wij dat de geplande werkzaamheden gaan starten op maandag 26 oktober. Dus vrijwel meteen na het voltooien van de werkzaamheden op de Westzijde.

Wat gaan ze ook al weer doen?
Men vervangt de bestrating over de hele breedte en richt de openbare ruimte opnieuw in. Daarnaast wordt een deel van het riool bij het Olieslagerspad en J.A. Laanplein vervangen. Waar dat nodig is, worden de straat en voetpaden ongeveer 10 cm opgehoogd.

Germieco is bezig met de voorbereiding van de uitvoering. Ze starten volgende week op het Boerenpad. Het hele project is opgedeeld in verschillende fasen en duurt tot eind april 2021.

De detailplanning van de fasen en de bewonersbrief kunt u inzien op de website van Gemeente Zaanstad. Uiterlijk 20 oktober staat deze op buitengewoon.zaanstad.nl. Per fase ontvangen de direct aanwonenden een brief van de aannemer met meer informatie over parkeren en de huisvuilinzameling.