NHD: ‘Niet betalen voor wat gratis is’

Wijkoverleg Oud-West komt misschien met de vraag om in de Harenmakersbuurt pas ’s avonds de parkeermeter aan te zetten. Die vorm van betaald parkeren bestaat nu niet in Zaanstad.

Bewoners van de Harenmakersbuurt in Zaandam kiezen in meerderheid tegen betaald parkeren in hun straten. Dat zegt Eric Hondius die de resultaten van een peiling onder vierhonderd bewoners in de buurt volgende week presenteert. Vooruitlopend op de details maakt hij de hoofdlijnen van het resultaat nu al bekend. “Opvallend is hoeveel mensen bereid zijn om te gaan betalen om de overlast die er nu is kwijt te raken. Maar een kleine meerderheid van de bewoners geeft aan dat zij niet willen betalen voor iets dat nu gratis is.”

Wijkoverleg Oud West gaat het resultaat van de peiling met de wethouder bespreken maar niet voordat de buurtbewoners er volgende week eerst zelf over hebben gepraat.

Geldkwestie

Het resultaat van de enquête is ingewikkelder dan het lijkt. Allereerst omdat het aantal voor- en tegenstanders niet heel veel van elkaar verschilt. Maar ook omdat de motieven aanleiding geven om eerst onderling van gedachten te wisselen. Het is namelijk niet voor alle tegenstanders van betaald parkeren een geldkwestie. Een deel van hen vindt betalen met name voor bezoekers te veel gedoe en ongastvrij. Zij zijn bang dat er bewoners zijn die in een sociaal isolement geraken.

Daarbij is de buurt ook niet blind voor het verschijnsel dat mensen die in het centrum werken ook ergens moeten parkeren en het liefst gratis. Hondius: “In de straten is overdag ruimte. Wij willen winkeliers natuurlijk niet in de weg zitten.”

Daar staat tegenover dat er ’s avonds een serieus parkeerprobleem is. “Als mensen die uit hun werk komen geen parkeerplaats kunnen vinden, is dat enorm hinderlijk.”

Daarom heeft de Werkgroep Harenmakersbuurt van het Wijkoverleg bedacht dat alleen ’s avonds en ’s nachts betaald parkeren misschien de meeste bewoners tevreden stelt. “Maar ik verwacht daar een pittige discussie over”, zegt Hondius.


Niet betalen voor wat gratis is