‘Wijkoverleg Oud-West zoekt de nieuwe buren’

Als gemeente geef je een nieuwjaarsreceptie. Als sportvereniging, maar waarom niet als wijkoverleg, bedacht Geert Spiering eerder. Hij is voorzitter van Oud-West.

“Dit is een goede manier gebleken om bij te praten en nieuwe buurtgenoten te leren kennen.”

Zo’n 50-60 bewoners uit Zaandam Oud-West komen zaterdagmiddag even buurten in de theekamer van de Bullekerk in Zaandam. Vrijwilligers hebben hapjes gemaakt en serveren drankjes. Voor wie geen bubbels of een glaasje witte wijn wil: er is ook thee en koffie, fris of jus d’orange. “We doen dit nu voor het vierde jaar, gewoon gezellig, een beetje bijpraten”, legt Spiering tevreden uit.

Dat bijpraten gaat goed, maar met die nieuwe buurtbewoners wil het nog niet zo vlotten. Oud-West is een wijk in transitie. Tussen de Gedempte Gracht en de Vincent van Goghweg is veel nieuwbouw en wordt nog meer nieuw gebouwd. De nieuwe burgers zijn nog niet helemaal ingeburgerd. “Oud en nieuw gaan goed samen, maar de nieuwe bewoners, veelal jonge mensen, moeten hun draai nog vinden in de wijk”, geeft Spiering toe. “Kijk maar naar de grijze koppies”, zegt hij wijzend op de gezellig met elkaar pratende, oudere buurtbewoners.

Met de komst van nieuwe bewoners wordt parkeren ook ineens een onderwerp. “Maar als je bijvoorbeeld in de Harenmakersbuurt vraagt, dan wil haast niemand aan de parkeervergunning. Daar is parkeren nog vrij. Niet iedereen ervaart parkeren ook als een probleem. Het zal 50-50 zijn.”

Geert Spiering krijgt van Jacha Hondius-Mesman levensmiddelen voor de Zaanse Voedselbank.
Geert Spiering krijgt van Jacha Hondius-Mesman levensmiddelen voor de Zaanse Voedselbank. Foto: Pascal Fielmich

De nieuwjaarsreceptie wordt meteen gebruikt om levensmiddelen in te zamelen voor de Voedselbank Zaanstreek. Dina Thie komt ook wat eten brengen. “Ik woon nu vijftig jaar achter de kerk. Heerlijk wonen. Ik word soms alleen een beetje gek van die krijsende meisjes op het schoolplein. Maar dat zal ik vroeger zelf ook hebben gedaan.”

Wat ontbreekt in Oud-West? Spiering noemt vooral wat er wel is. Inclusief ‘verborgen armoede’. “Maar als je goed oplet, dan kun je het wel zien. Dat raakt ons als wijkoverleg. Dat is ook precies de reden dat we de nieuwjaarsreceptie koppelen aan een inzameling voor de Voedselbank. Maar ik weet ook dat er meer nodig is om mensen weer op weg te helpen. Daar ligt een taak voor de gemeente.”

Opbouwwerker Nico Dobber weet wat ontbreekt in Oud-West: “Een buurthuis; multifunctioneel en veel verschillende activiteiten tegelijkertijd, zodat buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Ook geeft dit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans om mee te doen. Alle wijken hebben een buurthuis, alleen Oud-West niet.”

Spiering zou wel ‘wat dichter bij het Sociaal Wijkteam willen zitten’, geeft hij toe. “Er zijn veel dingen die ons bindt en dat maakt het uitvoeren ervan gemakkelijker.”Wijkwethouder Songül Mutluer
Wijkwethouder Mutluer hield een toespraak tijdens de nieuwjaarsreceptie.

Fotograaf Pascal Liebmich maakte tijdens de nieuwjaarsreceptie van Wijkoverleg Oud-West een foto voor het Noord-Hollands Dagblad.
Pascal Fielmich maakte de foto van Jacha en Geert voor het Noord-Hollands Dagblad.