Enquête over Betaald Parkeren gestart

Vandaag is de enquête over Betaald Parkeren in de Harenmakersbuurt van start gegaan. Middels een huis-aan-huis onderzoek hoopt de Werkgroep Harenmakersbuurt antwoord te krijgen op de vraag: Bent u voor of tegen betaald parkeren of heeft u geen mening?

De eerste resultaten zijn al binnen uit de straten Olieslagerspad, Westzijde en Wortelenpad.

U kunt zich de komende weken dus uitspreken over het onderwerp parkeren. Mocht u niet thuis zijn, dan zal u nog een keer bezocht worden, ’s avonds of overdag.

Als alle huisadressen bezocht zijn, zal een rapport worden opgesteld en aan de leden van de Vereniging Wijkoverleg Oud-West worden gepresenteerd. Uiteraard zullen alle bewoners er kennis van kunnen nemen via de website.

Het rapport zal daarna overhandigd worden aan Burgemeester en Wethouders van Gemeente Zaanstad.