Algemene Ledenvergadering op 7 november in Het Tolhuys

Het Bestuur van de Vereniging Wijkoverleg Oud-West nodigt de leden uit voor de tweede Algemene Ledenvergadering van 2019. De vergadering wordt op 7 november gehouden in Het Tolhuys aan de Zaan.

AGENDA

19.30 uur | Opening

Bestuurszaken

  • Benoeming leden kascommissie
  • Begroting 2020
  • Ledenbestand

Ontwikkelingen van/in de vereniging

  • Werkgroep Harenmakersbuurt
  • Werkgroep Parkstraat

Ontwikkelingen in de wijk

  • Parkeerbeleid
  • Behouden Haven schooldependance
  • Vertraging bouw nieuwe school

Wijkmanager Erik van Druenen

  • Informatie over de wijkenquête

Inbreng van de bewoners

20.15 – 20.30 uur | Pauze

20.30 uur | Kent u uw wijk?