Betaald parkeren: wel of niet?

In een groot deel van de wijk Oud-West is nog geen betaald parkeren ingevoerd. Hier kunnen bewoners en bezoekers gratis parkeren. De Vereniging Wijkoverleg Oud-West wordt met regelmaat gevraagd of het mogelijk is om Betaald Parkeren in te voeren.

Omdat de meningen hierover verdeeld zijn, wil de Werkgroep Harenmakersbuurt door middel van een enquête inzicht krijgen in wat de bewoners willen. De uitslagen van deze enquête zullen aan de wethouder worden overhandigd als advies. De Werkgroep zal optreden als een neutrale partij tussen bewoners en gemeente. Voordat de enquête gehouden wordt, informeren wij u over het Betaald Parkeren.

In het gebied dat tussen de Vinkenstraat en de Papenpadsloot ligt, moet men betalen voor parkeren. Bewoners betalen middels een bewonersvergunning. Wie geen parkeervergunning heeft, betaalt bij een van de parkeerzuilen in de parkeerzone. In het gebied daarboven, tussen Papenpadsloot en Vincent van Goghweg, is parkeren gratis voor iedereen.

De tweedeling van Oud-West. Onder de streep moet men betalen voor parkeren. Boven de streep is het gratis.
De tweedeling van Oud-West. Onder de streep moet men betalen voor parkeren.
Boven de streep is het gratis.

Het Betaald Parkeren systeem is een vervanging van het oude Belanghebbende Parkeren. Bewoners kunnen een parkeervergunning op kenteken aanvragen. De kosten voor een bewonerspas bedragen € 102,60 per jaar. Daarvoor kunt u in heel Oud-West, dus van de Vinkenstraat tot en met de Vincent van Goghweg, gratis parkeren. Bewoners die een eigen parkeerplek hebben, hoeven geen parkeervergunning aan te schaffen, mits zij op eigen terrein parkeren.

Betaald Parkeren, wat houdt dat in?

Voor bezoekers is er een andere manier: de Bezoekersvergunning. Voor hun bezoek kunnen bewoners van Oud-West de bezoekers-App gebruiken of het bezoek telefonisch aanmelden. Dit is mogelijk voor de hele dag of een kortere tijd. De parkeerduur wordt per minuut afgesloten. De kosten per uur zijn € 0,25 of een gedeelte daarvan. Het aantal uren per bewoner per jaar is 400. Ook bezoekers kunnen in de hele wijk Oud-West parkeren.

Voor alle anderen parkeerders geldt dat zij in het gebied tegen betaling kunnen parkeren voor een bepaalde duur, maximaal 2:00 uren. De tijden waarop betaald moet worden, zijn van 9:00 uur tot 23:00 uur.

Wat zijn de voordelen?

Het wordt rustiger in de wijk; de langparkeerders kunnen door de maximale parkeertijd van 2:00 uur hun auto niet meer de hele dag parkeren. Alleen mensen die iets in de wijk te zoeken hebben zullen daar parkeren, ofwel tegen een bezoekerstarief ofwel voor het gewone tarief. Bewoners en bezoekers zullen vaker een plek kunnen vinden in de buurt van hun huis om te parkeren. Er zal worden gehandhaafd waardoor er ook meer gecontroleerd wordt op foutparkeerders.

Wat zijn de nadelen?

Als u geen eigen parkeerplaats hebt, betaalt u voor het Betaald Parkeren systeem. In sommige gevallen, als u veel of langdurig bezoek hebt van buiten het gebied, kunnen de kosten oplopen. Mantelzorgers daarentegen kunnen een aparte vergunning aanvragen waarmee zij een goedkoper tarief verkrijgen en langer kunnen parkeren.

Wat willen bewoners van de Harenmakersbuurt?

Namens de bewoners wil de Werkgroep Harenmakersbuurt aan de Gemeente Zaanstad laten weten wat de wens is voor wat betreft Betaald Parkeren. Om deze wens inzichtelijk te krijgen, is een goed onderzoek per huis door middel van een enquête nodig. De enquête zal dan ook per straat en per huis uitgevoerd worden.

Werkgroep Harenmakersbuurt wil een enquête houden over het al of niet aanvragen van Betaald Parkeren voor de rest van de wijk Oud-West.

Binnenkort zal er een bewonersavond georganiseerd worden, bedoeld om enquêteurs te werven die het onderzoek in de buurt zullen uitvoeren. U zult dan uitleg krijgen over de manier van enquêteren en wat wel en niet de bedoeling is. U kunt zich daar opgeven om mee te doen aan de enquête. De uitkomst van deze enquête zal aan de betreffende wethouder worden overhandigd, met het verzoek het Betaald Parkeren al dan niet uit te voeren conform de uitslag van de enquête.