Algemene Ledenvergadering op 15 mei in Het Tolhuys

Vereniging Wijkoverleg Oud-West nodigt u uit voor de eerste Algemene Ledenvergadering van 2019. Deze vergadering is toegankelijk voor álle bewoners op woensdag 15 mei a.s. in Het Tolhuys, Westzijde 216 te Zaandam.

De Algemene Ledenvergadering is van 19.30 tot 20.15 uur, met o.a. de volgende onderwerpen:

 • Verslag 20 november 2018
 • Kascommissie: verlenen van decharge aan het bestuur
 • Financieel 2018
 • Terugtreden vice-voorzitter
 • Statutenwijziging t.b.v. ANBI-status
 • Werkgroepen: Parkstraat en Harenmakersbuurt
 • Rondvraag

Presentatie webredactie over de vernieuwde website van Oud-West.

Pauze van 20.15- 20.30 uur

Na de pauze willen wij graag met u in gesprek gaan over de volgende onderwerpen:

 • Bouw school op Behouden Haven
 • Parkeerbeleid/vergunningen
 • Toename hotels & AirBnB
 • Duurzaamheid: energie kostenbesparing
 • Nieuw coffeeshopbeleid

Een kopje koffie of thee is gratis.

Deze bijeenkomst is voor alle bewoners van OudWest en mensen die geïnteresseerd zijn: U bent van harte welkom!