Vernieuwing van de Wilhelminasluis wordt hervat

De werkzaamheden aan de Wilhelminasluis worden op 11 februari 2019 weer hervat.

Wilhelminasluis in Zaandam

Daarmee wordt een periode van onzekerheid afgesloten en komen een vernieuwde Wilhelminasluis, Wilhelminabrug en Beatrixbrug weer dichterbij. Op dit moment treft bouwer Heijmans op de bouwterreinen al de nodige voorbereidingen. De werkzaamheden duren tot eind 2020.

De hervatting van de werkzaamheden betekent dat de hinder zal toenemen. Het komende halfjaar zal op verschillende plekken tegelijkertijd worden gewerkt. Tot komend najaar blijft de verkeerssituatie bij de sluis nog ongewijzigd. Daarna worden omleidingen voor het wegverkeer ingesteld vanwege de stremming van eerst 1 en daarna beide bruggen. In het voorjaar van 2020 is de sluis ook enige tijd dicht voor de scheepvaart.

Planning en bereikbaarheid

Op de pagina’s Planning en Bereikbaarheid (van de Provincie Noord-Holland) staat meer informatie over de hinder voor omwonenden, wegverkeer en scheepvaart.