Notulen Wijkoverleg 20-11-2018

Op dinsdag 20 november 2018 werden in De Vertoeving, Westzijde 82, Zaandam de tweede Algemene Ledenvergadering van Vereniging Wijkoverleg Oud-West gehouden.

De vergadering werd om 19.30 uur geopend door de voorzitter, die een ieder welkom heette namens het bestuur. Aanwezig waren ca. 90 bewoners en belangstellenden, de wijkwethouder en de wijkmanager.