Grote opkomst bij bewonersavond Harenmakersbuurt

In de openbare basisschool Hannie Schaft werd gisteravond een informatieavond gehouden over de herinrichting van de Harenmakersbuurt.

Harenmakersbuurt

Dat de bewoners zeer betrokken zijn bij het wel en wee van hun buurt bleek uit de enorme opkomst. Na een korte inleiding van wijkmanager Erik van Druenen en een presentatie van medewerkers van de Gemeente Zaanstad werden in gespreksgroepen thema’s besproken die van belang zijn voor het opstellen van een Voorlopig Ontwerp.

Bewoners konden aangeven wat al goed is in de buurt en wat volgens hen verbeterd zou kunnen worden. Het ging daarbij om punten als groen(voorziening), veiligheid, bestrating, verkeer en eventueel funderingsherstel. Namens Wijkoverleg Oud-West waren hierbij ook de voorzitter en leden van de Werkgroep Harenmakersbuurt aanwezig.

De hoofdreden van de werkzaamheden is het herstellen en deels vervangen van de riolering in de wijk. Bovendien zullen tal van straten en pleinen opnieuw bestraat worden.

In de zomer, vermoedelijk vlak voor of na de bouwvak-vakantie, zal de gemeente terugkomen op het besprokene en laten zien hoe zij de input van de bewoners hebben verwerkt.