Agenda Wijkoverleg 20 november 2018

De tweede Algemene Ledenvergadering (ALV) van 2018 is op dinsdag 20 november in De Vertoeving, Westzijde 82, en begint om 19:30 uur. Het Bestuur en vrijwillers nodigen u, de leden van Oud West, van harte uit hier bij te zijn en deel te nemen. De agenda bevat interessante onderwerpen.

 

Agenda

 • Opening en welkom;
 • Activiteiten in 2018:
  – Westzijde 30 km/h
  – Parkeerbeleid
  – Parkstraatbrug
  – Inbreng van inwoners;
 • Wat gaan we doen in 2019;
 • Verslag en uitkomst van de informatieavond: Oud-West van het gas af!
 • Wijkmanager Erik van Druenen praat ons bij namens Gemeente Zaanstad.

 

Pauze (20:00 – 20:15 uur)

 

Presentatie: Energielabel

Huib Visser, energie-adviseur van EPA-id, komt vertellen wat het energielabel precies is en inhoudt en hoe je dat kunt gebruiken (ook voor kleine besparingen).

 

Locatie van de vergadering