Werkzaamheden aan de Westzijde

De gemeente Zaanstad gaat verder met het opknappen van de Westzijde. Een grote operatie met vele fases. Vanaf augustus 2018 wordt het resterende deel tussen Ruijterveer en de Papenpadsloot vernieuwd. Het terugbrengen van het historische karakter is een voorwaarde en daar wordt met de inrichting rekening mee gehouden.

Voordat in februari 2019 met de herinrichting wordt gestart worden eerst, in de komende maanden, de gas en waterleiding vervangen en oude kabels verwijderd. Ook wordt een klein deel van de riolering vernieuwd tijdens de herinrichting van de straat.

Inrichten en veiligheid

Wethouder Openbare Ruimte en Mobiliteit Gerard Slegers:

‘De Westzijde, een van de oudste wegen binnen Zaanstad, is toe aan een opknapbeurt. We willen de Westzijde meer betrekken bij het winkelgebied en veiliger maken voor weggebruikers. Aansluiten bij de sfeer en uitstraling van de Gedempte Gracht is een voorwaarde.’

In samenspraak met bewoners, ondernemers, scholen en andere samenwerkingspartners gaat de gemeente bekijken wat de mogelijkheden en consequenties zijn om het nog in te richten gedeelte, tussen de Klokbaai en de Papenpadsloot, waar nu een maximumsnelheid van 50 km/u regime geldt, te wijzigen of verder uit te breiden naar een maximumsnelheid van 30 km/u of dat het ontwerp ongewijzigd blijft.

Behouden van historisch karakter

De Westzijde, een van de historische linten in Zaanstad, maakt deel uit van het winkelgebied en de route naar het centrum. Bij het inrichten van de openbare ruimte, sluit de gemeente aan bij het historische karakter van dit lint. Zij maakt gebruik van gebakken bestratingsmaterialen en bijpassende verlichting en straatmeubilair. Omdat een aantal bomen een matige tot slechte conditie hebben, worden deze tijdens de werkzaamheden vervangen. In de definitieve situatie zijn er meer bomen dan er oorspronkelijk stonden op de Westzijde.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden aan kabels en leidingen wordt in het trottoir en deels in de rijbaan gegraven. Een rijbaan zal worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer om te zorgen voor een veilige werkruimte voor de nutsbedrijven. Tijdens de herinrichting wordt de Westzijde volledig afgesloten. Doorgaand autoverkeer is dan dus niet meer mogelijk. Het verkeer wordt omgeleid via de Vincent van Goghweg, Provincialeweg, Stationsstraat/Vinkenstraat. Bewoners, ondernemers en andere (weg)gebruikers zullen ernstige hinder ondervinden van de werkzaamheden.

Meer informatie over de werkzaamheden is te vinden op de pagina Westzijde.

Informatiebijeenkomst

Op dinsdagavond 18 september is een informatiebijeenkomst in de Westzijderkerk (Bullekerk, Westzijde 75 in Zaandam) waarin een toelichting gegeven wordt over de werkzaamheden. De bijeenkomst begint om 19.30 uur.

Bron: Gemeente Zaanstad