Bericht van het bestuur

Subsidieaanvragen

In de afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest met het aanvragen van subsidie voor een Kinderwijkfeest. Via de website hebben wij de subsidie aangevraagd en alle vragen naar beste weten beantwoord. Toch werd de subsidie niet toegekend, al werd ons niet duidelijk waarom niet. Nog vreemder was dat wij het verzoek kregen om de subsidieaanvraag in te trekken. Dan hoefde de gemeente geen afwijzing te sturen. In de raad heeft inmiddels een discussie plaatsgevonden over subsidieaanvragen, die zou niet transparant zijn! Nou, dat klopt.

Wij blijven overigens ons best doen om subsidie te verkrijgen voor een Kinderwijkfeest volgend jaar! Vreemd is dat de subsidieaanvraag voor de Huttenbouw in Oud West wordt gehonoreerd, terwijl het deelnamebedrag € 40 per kind bedraagt. En dan moeten de ouders ook nog zelf meewerken. Dat is voor een gewone ouder toch niet te betalen!

Wij hebben als bestuur eerder te maken gehad met subsidieaanvragen. Om te onderzoeken of deze subsidieaanvragen juist waren verlopen, kregen we van de gemeente Zaanstad te horen dat subsidieaanvragen onder de € 5000 niet gecontroleerd werden, de controle werd dan te duur. Wij zouden graag transparantie zien, niet alleen bij de aanvraag maar ook bij de toekenning, zodat je kunt zien wie de subsidieaanvraag doet en voor welk doel. Dat zou de transparantie zeer ten goede
komen.

Vernieuwing van de Westzijde

De Westzijde gaat na de zomer geheel op de schop. Er worden elektriciteitskabels, waterleidingen en gasleidingen vernieuwd. Op sommige punten wordt ook het riool vernieuwd. Dat betekent dat de Westzijde op bepaalde momenten en op bepaalde gedeeltes geheel afgesloten gaat worden.

Wij hebben in een overleg met de gemeente onze punten en zienswijze naar voren gebracht. Sommige van deze punten zijn in goed overleg in de plannen verwerkt. Op dat punt is de samenwerking met de gemeente zeer goed verlopen. Uiteraard kunnen bewoners op de informatieavond van de gemeente, 18 september in de Westzijderkerk om 19.30 uur, hun inbreng, zienswijze en argumenten naar voren brengen.

Het zal al met al een grote operatie worden en veel overlast bezorgen aan de bewoners, winkeliers en bezoekers van onze wijk. We staan op het standpunt dat niet-voorziene problemen in goed overleg bij de gemeente aangekaart kunnen worden. We staan ook op het standpunt dat bewoners en bezoekers goed geïnformeerd moeten worden.

Ontwikkelingen in de wijk

De volgende ontwikkelingen in de wijk staan op het programma en komen in het volgende ‘Bericht van het bestuur’ aan de orde:

  • Zeemanstraat – Vinkenstraat
  • Klokbaai, Ford garage: Nieuwbouw
  • Oude gasfabriek Nuon terrein: Nieuwbouw