Cultuurcluster gaat niet door

De bouw van het Cultuurcluster op de ‘Figarolocatie’ naast het stadhuis gaat niet door. Dat heeft de gemeenteraad maandagavond 25 juni besloten. De gemeente gaat nu samen met de inwoners van Zaanstad op zoek naar een alternatieve invulling van de locatie en naar alternatieve huisvesting voor de culturele instellingen.

Cultuurcluster Zaanstad

“Samen met inwoners op zoek naar alternatieven”

Na het referendum van woensdag 20 juni over de realisatie van het Cultuurcluster was het aan de raad om een definitief besluit te nemen. Volgens de referendumverordening moet dat in de eerstvolgende raadsvergadering na het referendum. De meerderheid van de raad heeft besloten om het eerdere kredietbesluit dat de bouw van het Cultuurcluster mogelijk maakte, in te trekken. Daarmee is het Cultuurcluster van de baan.

Hoe nu verder?
Nu het Cultuurcluster niet door gaat, gaat de gemeente op zoek naar een andere invulling voor de Figarolocatie. De raad heeft unaniem een motie aangenomen over het ontwikkelen van de locatie Figaro. Het college wordt gevraagd de mogelijkheden van de huidige markt te onderzoeken om op zo kort mogelijke termijn de locatie Figaro te ontwikkelen met een spraakmakend gebouw. Het moet een gebouw worden met een invulling die zorgt voor de nodige reuring in het gebied.

Locatieonderzoeken en cultuurvisie
Het college heeft de opdracht gekregen om samen met culturele instellingen en inwoners een nieuwe cultuurvisie op te stellen. Daarnaast wordt in de motie gevraagd om een locatieonderzoek voor een poppodium. Ook moet een toekomstbestendige huisvesting van de culturele instellingen onderzocht worden in verbeterde huidige panden of alternatieve locaties. Het is de bedoeling om culturele instellingen, inwoners, projectontwikkelaars, architecten en andere betrokkenen zoveel mogelijk te betrekken bij al deze onderzoeken naar alternatieven.

Wethouder Sanna MunnikendamWethouder Sanna Munnikendam:
“Met dit besluit van de raad sluiten we een hoofdstuk af. We kijken vanaf nu vooruit. Het is ons doel om tot een plan te komen dat breed gedragen wordt. Door de raad, maar ook en vooral door bewoners en culturele instellingen. Wij gaan hard aan de slag om een goede invulling te vinden voor de open plek in het centrum van Zaandam. En we gaan zorgen voor blijvende goede huisvesting voor de betrokken culturele instellingen.”

Bron: Gemeente Zaanstad