Caravan in betaald parkeergebied wordt gedoogd in Zaanstad

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Wijkoverleg Oud West, vorige week maandag, kwam onder andere het parkeren van een caravan aan de orde.

Aangezien zij in het betaald-parkeren-gebied woont, gebruikt mevrouw Roberti hiervoor de ‘bezoekersregeling’, maar dat blijkt niet nodig te zijn. Voor de caravan en voor andere ‘parkeerperikelen’ had zij contact opgenomen met de gemeente Zaanstad. De gemeente heeft haar vragen beantwoord en uit de brief die zij ontving citeren wij:

 

    “Tot slot heeft u aangegeven dat u via de bezoekersregeling betaalt om uw caravan te mogen parkeren op een parkeerplaats in uw straat. De gemeente heeft naar aanleiding hiervan besloten dat met ingang van dit jaar niet voor caravans betaald hoeft te worden als zij korter staan geparkeerd dan 72 uur. Omdat het niet mogelijk is om de parkeerbelastingverordening op dit onderdeel aan te passen voor 1 januari 2019, wordt in 2018 gedoogd dat caravans niet betalen als zij hooguit drie dagen in betaald parkeergebied staan.”

 
De passage uit de brief aan mevrouw Roberti:
Briefpassage