Agenda Wijkoverleg 14 mei 2018

De eerste Algemene Ledenvergadering (ALV) van 2018 is op maandag 14 mei in De Vermaning, Westzijde 82, en begint om 19:30 uur. Het Bestuur en vrijwillers nodigen u, de leden van Oud West, van harte uit hier bij te zijn en deel te nemen. De agenda bevat interessante onderwerpen.

AGENDA

 

Bestuurszaken

 • Opening
 • Kascommissie: verlenen decharge aan Bestuur
 • Financiën
 • Bestuur:
  1. Ontwikkelingen van en binnen de Vereniging
  2. Secretaris Yvon Jordans
  3. Straatwerkgroepen
 • Vacatures:
  1. Penningmeester
  2. Activiteitenmanager
 • Inbreng van bewoners over de wijk
 • Wijkmanager Erik van Drunen

 
 

Pauze (20:00 – 20:15 uur)

 
 

Presentatie: De nieuwe Omgevingswet

Anne Langenesch is de “Programmamanager Omgevingswet” van de Gemeente Zaanstad. Zij komt hierover een presentatie geven: Hoe zit dat met die nieuwe wetgeving? En wat betekent dit voor Zaanstad en Oud West?
 
Anne Langenesch
Anne Langenesch
 
 

Locatie van de vergadering