Plaatsing boom voor Westzijde 38 gaat niet door

Onlangs ontving het bestuur van de Vereniging Wijkoverleg Oud-West per brief antwoord op een bezwaar dat namens de Vereniging was aangetekend tegen de plaatsing van een boom vóór Westzijde 38.

Het Calffhuis aan de Westzijde 38Op dit adres staat het zogeheten ‘Calffhuis’, een Rijksmonument met een zeer interessante geschiedenis, waarover pas nog een lezing werd gegeven door Alberto Olthof.

Niet ontvankelijk voor bezwaar
In de brief, die voorzitter Geert Spiering ontving, stelt de Gemeente Zaanstad dat het verzoek om géén boom te plaatsen voor Westzijde 38 “niet ontvankelijk is voor bezwaar”. Dat klinkt heel erg omdat daardoor het monument verscholen dreigde te gaan worden achter een boom, maar toch is er goed nieuws.

Er komt geen boom!
Onze vereniging stuurde het verzoek/bezwaar met 42 handtekeningen van bewoners in Oud-West die allen mee-ageerden tegen de voorgenomen aanplanting. Ondanks het feit dat het verzoek niet ontvankelijk werd verklaard, lezen we in dezelfde brief dat Gemeente Zaanstad besloten heeft om toch NIET een boom te planten voor dit Rijksmonument, en ook GEEN plantenbak met bankje.

Al met al toch een mooi succesje waardoor het aanzicht van dit schitterende monumentale huis behouden blijft voor de Oudwesters van Zaandam.