Subsidie voor gevelverbetering winkels aan de Westzijde

De gemeente stelt eigenaren van winkelpanden aan de Westzijde in Zaandam tot 1 juli 2019 in de gelegenheid subsidie aan te vragen voor verbetering van de gevels aan de straatkant. Verbetering wil dan zeggen dat ze gaan voldoen aan de Welstandsnota en het Beeldkwaliteitsplan Inverdan 2003.

Naast aanpassingen aan de gevels kan het ook gaan om een algehele vervanging. Het gebied waarop de subsidieregeling betrekking heeft loopt aan de westkant van de Westzijde 1 tot en met huisnummer 43 en aan de oostkant van nummer 2 tot en met 90 en Hazepad 2. De Westzijde 1a, 1b en 3a zijn uitgesloten van de regeling.

De nieuwe Westzijde

De gemeente hoopt met de financiële ondersteuning de kwaliteit en de uitstraling van het winkelgebied een oppepper te geven. De eigenaar van een winkelpand kan ook samen met de eigenaar van een bovenwoning een subsidieaanvraag indienen om de hele voorgevel van stoep tot nok aan te pakken. Alleen de bovenste helft verfraaien komt niet voor gemeentegeld in aanmerking.

Mocht er onduidelijkheid of onenigheid ontstaan tussen de gemeente en eigenaren over plannen voor gevelverbetering, dan hakt de Welstandcommissie de knoop door. De regeling zorgde eerder voor een metamorfose op de Gedempte Gracht.

Per pand maximaal 25.000 euro
De maximale subsidie is 20 procent van de totale kosten, met per pand een maximum van 25.000 euro. Er is in totaal 150.000 beschikbaar en aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen: wie het eerst komt, het eerst maalt. Alleen de pandeigenaar kan een aanvraag indienen en moet daarbij meteen een investerings- en kostenbegroting meesturen, onderbouwd met offertes. Ook een grote kleurenfoto (A-4 formaat) van de bestaande toestand en tekeningen van de nieuwe gevel moeten al bijgevoegd zijn, samen met de omgevingsvergunning. Lukraak een aanvraag indienen en wel zien waar het schip strandt is dus geen optie.

Naast welstandscriteria speelt ook duurzaamheid een rol bij de beoordeling van aanvragen. Zo zal er, wanneer er sprake is van de verbetering van een entree, geëist worden dat energiebesparende maatregelen worden getroffen zoals de installatie van een tourniquet of van zelfsluitende deuren.