Algemene Leden Vergadering op 21 november in De Vermaning

Het bestuur van de Vereniging Wijkoverleg Oud-West nodigt u uit voor de tweede Algemene Ledenvergadering (ALV) van 2017, deze wordt gehouden op 21 november in De Vermaning te Zaandam.

Programma

 • Opening door de voorzitter:
  – Notulen van mei 2017 ter goedkeuring
 • Bestuurszaken:
  – Benoemen kascommissieleden, dit jaar waren dat Hans van de Berg en Walter Oosterom. Walter kan voor een tweede keer, wie meldt zich?
 • Financiën:
  – Het aantal betalende leden is momenteel 115. Door problemen met facturatie zijn we veel leden ‘kwijtgeraakt’. Er wordt gewerkt aan een ledenbestand en -facturatie via de website, voor zelf aan- en afmelden. Voor leden zonder internet komt een aparte regeling.
 • Beleidsplan 2018, een feestelijker thema:
  – Volgend jaar willen we een feestelijker thema. De serieuze thema’s hebben we gehad. Van Grondwaterpeil tot funderingsherstel, tot afval en verduurzaming. En bingo, het kinderwijkfeest, de kinderstraatspeeldag en burendag zullen op ons lijstje staan.
 • Vacatures:
  – Secretaris en penningmeester
 • Inbreng van bewoners:
  – Acties, rondvraag en informatie van de wijkmanager
 • Pauze

Na de pauze presenteert Sanne Baerents, afvalspecialist (van de Gemeente Zaanstad):

 • Het belang van afvalscheiding
 • Invoering van het Grondstoffenplan 2018

 

Waar & wanneer

Locatie: De Vermaning, Westzijde 80
Aanvang: 19.30 uur

 

Flyer:

ALV 21-11-2017

 

Locatie: