Antwoord Gemeente op brief parkeerproblemen thuiszorg

Op 23 augustus berichtten wij u over een schrijnende situatie in de Thuiszorg: parkeerkosten worden niet of nauwelijks vergoed. Namens de thuiszorg(ers) schreven wij een brief aan de Gemeente Zaanstad. De Gemeente heeft daarop als volgt geantwoord.

Zaandam, september 2017

Geacht bestuur van de Vereniging Wijkoverleg Oud West,
Geachte heer Spiering en mevrouw Grinwis,

Ik reageer hierbij op uw brief van 16 augustus jongstleden (zie bijlage), waarin u het college van B&W van de gemeente Zaanstad verzoekt om voor medewerkers van thuiszorgorganisaties een regeling te treffen waardoor zij tegen een gereduceerd tarief kunnen parkeren. Bij de gemeente is het gebruikelijk dat brieven aan het college door de ambtelijke organisatie worden beantwoord. Om deze reden krijgt u nu van mij een reactie.

Allereerst wil ik u graag mijn welgemeende excuses aanbieden voor deze late reactie. Ik heb uw brief tien dagen geleden voor eerst onder ogen gekregen, nadat deze klaarblijkelijk een ongebruikelijke omzwerving heeft gemaakt door de gemeentelijke organisatie. Ik kan u vanaf deze plek niet uitleggen wat hier niet goed is gegaan, wel kan ik u hiervoor mijn excuses aanbieden en hopen dat dit niet vaker gebeurt.
Met betrekking tot uw verzoek om voor thuiszorgmedewerkers een nieuw, digitaal, op maat gesneden parkeerproduct aan te bieden, informeer ik u dat ik uw voorstel intern heb besproken. Hoewel de gemeente het werk van thuiszorgmedewerkers zeer belangrijk vindt, en veel belang hecht aan de bereikbaarheid van thuiszorgontvangers, hebben wij na ampel beraad besloten om niet in te gaan op uw verzoek. Hieraan liggen meerdere redenen ten grondslag.

1- De eerste reden is dat door de gemeente Zaanstad reeds een parkeerproduct beschikbaar is gesteld voor parkeerders die niet wonen in één of meerdere parkeergebieden waar betaald parkeren van kracht is. Ik doel hier op de zogenaamde ‘volledige vergunning’. Deze kost per kenteken € 819,50 per jaar of € 68,29 per maand. Met deze parkeervergunning kan onbeperkt worden geparkeerd op alle parkeerplaatsen in de stad waar betaald parkeren van kracht is, uitgezonderd een beperkt aantal parkeerplaatsen waar expliciet wordt vermeld dat deze niet bedoeld zijn voor vergunninghouders, zoals een klein aantal parkeerplaatsen op de Rozengracht.

Reactie bestuur: Het betreft hier ongeveer 5 medewerkers in Oud West en Russische buurt, dat betekent 4 x 819,50 per jaar = € 3278 per jaar voor extra kosten voor de zorg.

2- Ook zijn er steeds meer thuiszorgorganisaties en thuiszorgmedewerkers die zich verplaatsen per (elektrische) fiets en scooter, ook in steden en dorpen waar geen sprake is van betaald parkeren. Hiermee kan in veel gevallen tot vlak bij de deur van thuiszorgontvangers gereisd worden, ook in straten waar auto’s geweerd worden.

Bovendien is de verplaatsingssnelheid van deze tweewielers in een stedelijke omgeving – zoals Oud West – vergelijkbaar of hoger dan die van de auto.

Reactie bestuur: Dat is een open deur. Bij slecht weer zal er toch gebruik gemaakt moeten worden van de auto. Het is niet echt handig om doorweekt bij een klant binnen te komen.

3 – Tot slot is het ook mogelijk dat de betreffende thuiszorgontvanger de parkeerkosten voor zijn of haar rekening neemt. Hierbij is het noodzakelijk dat de thuiszorgontvanger een zogenaamde bezoekersvergunning aanvraagt bij de gemeente. Hiermee kan op jaarbasis tot 400 uur geparkeerd worden door derden, dus ook door thuiszorgmedewerkers. Aan- en afmelden van het kenteken dient te gebeuren via een app op de mobiele telefoon, via een website of via de telefooncentrale. Het parkeertarief van de bezoekersvergunning bedraagt € 0,25 per uur.
Deze mogelijkheid is uiteraard alleen beschikbaar voor thuiszorgontvangers die per week gemiddeld minder dan ca. 8 uur bezoek krijgen van andere parkeerders.

Reactie bestuur: Dit is de gewone bezoekersregeling. Dat betekent dus dat een thuiszorgontvanger de app aan de zorgverlener kan aanbieden.

Een en ander betekent dat de gemeente van oordeel is dat er voldoende mogelijkheden zijn voor thuiszorgmedewerkers om de betreffende thuiszorgontvangers te bereiken tegen een acceptabele prijs voor het parkeren – voor zover dit aan de orde is. Om deze reden heeft de gemeente besloten om voor thuiszorgmedewerkers geen specifiek parkeerproduct te ontwikkelen.

Dank voor uw antwoord.

Met vriendelijke groet,

Durk Jellema
Vakspecialist Verkeer
Domein Stedelijke Ontwikkeling