Informatieavond over Westzijde 114, voormalige ABN AMRO bank

KPO ontwikkelt een bouwplan op de locatie van het voormalige ABNAMRO-kantoor aan de Westzijde 114. Op 13 september 2017 zijn de omwonenden geïnformeerd over de plannen. Een kort verslag van de avond werd per nieuwsbrief rondgestuurd.

Het plan:

De plan is om de bestaande villa te verbouwen tot 11 appartementen van ongeveer 55 m2. De later aangebouwde zijkant van de villa wordt gesloopt. Zo ontstaat er toegang tot het achterterrein. Ook de recente aanbouwen aan de achterzijde van de villa worden gesloopt. Op het achterterrein komen 14 nieuwe appartementen van 100 tot 170 m². Dit gebouw wordt ca. 18,3 meter hoog.

Westzijde 114 plattegrond

Achter de villa komen 32 parkeerplaatsen. Hiermee wordt voldaan aan de parkeernormen van de gemeente.

 

Vergunningen:

De gemeente wil meewerken aan de gepresenteerde plannen. De welstandscommissie heeft zich inmiddels positief uitgelaten over de architectuur. De appartementen in de villa passen in het bestemmingsplan. Hiervoor hoeft alleen een omgevingsvergunning voor het bouwen te worden aangevraagd. De nieuwe appartementen langs de Zaan passen niet in het bestemmingsplan. Hiervoor moet ook een omgevingsvergunning worden aangevraagd om af te mogen wijken van het bestemmingsplan.

 

Planning:

Omdat de vergunning voor het nieuwe appartementengebouw langer duurt, wordt deze eerder aangevraagd, waarschijnlijk al eind oktober. De vergunning voor de villa wordt later aangevraagd. Het is de bedoeling dat alle vergunningen gelijktijdig worden afgegeven. De bouw en verbouw van de panden zal gelijktijdig plaatsvinden. Als alles goed gaat, start de bouw eind 2018. De laatste woning zal dan ergens begin 2020 worden opgeleverd.

Er zijn al verschillende onderzoeken uitgevoerd. Tot nu toe zijn er geen belemmeringen geconstateerd. De bodem is niet overmatig vervuild. Er zijn geen beschermde planten of dieren aangetroffen. Er zijn geen archeologische vondsten gedaan.

 

De villa:

De villa zal zoveel mogelijk in de oude staat worden teruggebracht. Het is niet zeker of de verflaag goed van het bestaande metselwerk kan worden verwijderd. Anders moet de gevel opnieuw worden geschilderd. Geprobeerd wordt om aan de zijkant de oorspronkelijk erker terug te bouwen.

Oorspronkelijke westgevel 1899

Oorspronkelijke westgevel 1899

Voorstelling nieuwe westgevel 2017

Voorstelling nieuwe westgevel 2017

 

De Zaanappartementen:

De gemeente wil graag dat het appartementengebouw langs de Zaan er uitziet al een fabrieksgebouw. Dus geen balkonnetjes en geen gevelbeeld waarin de achterliggende appartementen herkenbaar zijn. Voor de hoogte is aansluiting gezocht bij de naastgelegen panden aan de Zaan. Het gebouw is gepositioneerd in het midden van de kavel. Hierdoor ontstaat ruimte naast het gebouw om groen te kunnen aanplanten. Aan de noordzijde van het gebouw wordt een doorkijk gemaakt waardoor de Zaan vanaf de Westzijde zichtbaar is.

Zaanappartementen

 

Reacties van de aanwezigen:

Bewoners van de appartementen aan de Ruijterhoek en Ruijterveer maken zich zorgen over de afstand van het nieuwe gebouw tot hun woningen. Dit is op de getoonde beelden niet goed duidelijk. In onderstaande afbeelding is zichtbaar dat het nieuwe gebouw niet op de terreingrens is gebouwd. Ook is duidelijk dat er nog een behoorlijke afstand zit tussen de bestaande en nieuwe gebouwen. In de situatietekening is aangegeven dat deze afstand ca. 32 meter is. Omdat het nieuwe gebouw ten noorden van Ruijterhoek en Ruijterveer wordt gebouwd, zal er bijna geen schaduw van het nieuwe gebouw over de bestaande gebouwen vallen.

Ruijterveer en Ruijterhoek

Plattegrond

De architect zal nog een bezonningsstudie maken.

De architectuur van het nieuwe gebouw wordt niet gebaseerd op de architectuur van de bestaande villa. Dit komt door de eisen die de gemeente aan de architectuur stelt. De architect heeft wel gezorgd voor overeenkomsten tussen de nieuwe delen in de villa en het appartementengebouw.

Aanwezigen adviseren om de borstweringen van de balkons doorzichtig te maken zodat het zicht op de Zaan gehandhaafd blijft. De architect geeft aan dat er nog wordt onderzocht hoe de borstweringen moeten worden uitgevoerd. In het huidige ontwerp zijn gaten in de borstwering opgenomen.

Door sommige aanwezigen wordt gevraagd naar een maquette omdat daarmee veel duidelijker wordt hoe groot alles wordt. Omdat een ontwerp voortdurend verandert zal geen maquette worden gemaakt. Het ontwerp is in de computer driedimensionaal uitgewerkt. Deze beelden geven ook een heel goed beeld van de werkelijkheid.

De aanwezige kluis van de villa blijft zitten en wordt waarschijnlijk volgestort met puin.

De aanwezigen spreken hun waardering uit voor het plan en zijn blij dat er eindelijk iets gebeurt.