Betaald parkeren voor medewerkers van de Thuiszorg

Medewerkers die hulp verlenen in de Thuiszorg, moeten dagelijks hun auto parkeren in het ‘betaald parkeren gebied’. Veelal worden deze kosten niet of nauwelijks vergoed door hulporganisaties, bekeuringen helemaal niet. Een schrijnende situatie waarover het bestuur van de Vereniging Wijkoverleg Oud-West een brief schreef aan het college van B&W van de Gemeente Zaanstad.


College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Zaanstad,

Zaandam,

Geacht college,

Bij deze wil ik u wijzen op de onrechtvaardige manier voor het werken van de thuiszorg medewerkers in de gebieden met betaald parkeren.

Zorgverleners krijgen per dienst een tijdsplanning, waarbinnen de zorgtaken moeten worden afgehandeld. Soms heeft een patiënt meer zorg nodig. Zo kan het gebeuren dat de zorgverlener, die netjes parkeergeld heeft betaald, langer met de verzorging van de patiënt bezig is dan gepland.

Praktijkvoorbeeld
Omdat de auto voor de deur geparkeerd stond, zag de zorgverlener dat de parkeerhandhavers bij haar auto stonden. Zij kon echter niet bij haar patiënt vandaan en liep ze een bekeuring op van € 65,=. op. ( Deze boete wordt niet door de werkgever vergoed.)

Het is toch van de gekke dat zorgverleners hiermee worden geconfronteerd!

Daarnaast moeten zorgverleners voor hun werk bij patiënten voor het parkeren het volle tarief betalen. Wie via Yellowbrick het parkeren regelt, moet per parkeerbeurt € 0,34 per transactie betalen. Gemiddeld is dat 7 transacties per dag en dat zijn er 30 in de maand. Totaal gemiddeld 210 transacties. Kosten € 71,40 per maand, die de werknemer moet betalen en die niet door de werkgever worden vergoed.

De werkgever vergoedt via een declaratie van de werknemer de parkeerkosten. Deze parkeerkosten worden natuurlijk doorberekend ten laste van de totale zorg.

Het zou zo eenvoudiger kunnen.

Zie bijlage!

Namens het bestuur,

Geert Spiering,
Voorzitter van de Vereniging Wijkoverleg Oud West

 

PDF Bijlage
Brief: Parkeren voor medewerkers van de thuiszorg »