Update over de brug van de Parkstraat

Vorige maand heeft een delegatie namens de Werkgroep Parkstraat (Hans v.d. Berg, Hein Koops, Geert Spiering en Fred Konijnenberg) overleg gehad met de Gemeente Zaanstad (Willem Fontein, Fred Hein en Roel Zevenhoven) over de brug over de Vaart bij Parkstraat 102. Nu de oude brug kapot is, komt er een geheel nieuwe brug.

De gemeente hanteert daarbij standaardmaten. De brug wordt daardoor iets breder dan nu, namelijk 2.40 meter (nu 2.17). We hebben daarom – in overleg met de bewoners/belanghebbenden – bedongen dat de nodige aanvullende maatregelen genomen worden door de gemeente bij toename van overlast door het verkeer, met name door bromfietsen (snelheid).

Verder is afgesproken dat:

  • in overleg met de Welstand de uitstraling van de nieuwe brug zoveel mogelijk wordt afgestemd op de bestaande situatie;
  • de doorvaarthoogte 1.25 meter wordt;
  • de brug iets a-centrisch komt te liggen, meer richting het park;
  • de verbreding van de brug (aansluitend op de aangrenzende paden) begint vanaf de laatste paalfundering in het water;
  • de brug beweegbaar wordt, deze in eerste instantie wordt bediend door Havens en vaarwegen en de mogelijkheid bestaat in de nabije toekomst de brug door vrijwilligers te laten bedienen (na verplichte cursus);
  • de fundatie en liggers van de brug zo slank als mogelijk vorm wordt gegeven;
  • de materialisatie van de brug nader wordt uitgewerkt, maar dat de hamei tenminste in hout wordt uitgevoerd.