Nieuwe financieringsmogelijkheden voor Zaankanters met funderingsproblemen

Twee nieuwe ontwikkelingen bieden soelaas voor Zaankanters die momenteel broodnodig funderingsherstel niet gefinancierd kunnen krijgen. In de eerste plaats werd een samenwerkingsovereenkomst met het landelijk Fonds Duurzaam Funderingsherstel ondertekend. Zaanstad was één van aanjagers van dit initiatief. Daarnaast wil de gemeente starten met een bijzondere pilot met een nieuw financieringsmodel om 2 blokken van 6 woningen met funderingsproblemen te herstellen.

Woonwethouder Jeroen Olthof: “We slaan met deze aanpak een aantal vliegen in één klap. Ten eerste stappen we in het landelijk Fonds Duurzaam Funderingsherstel. Via dit fonds kunnen, onder voorwaarden, funderingsleningen worden verstrekt aan particuliere woningeigenaren. Ik verwacht dat dit fonds rond september 2017 van start gaat. Ten tweede willen we een pilot uitvoeren. Daarin stellen we woningeigenaren met problemen aan hun fundering in staat dit op te lossen, wanneer ze via kanalen zoals de bank en via het landelijk fonds geen lening kunnen krijgen om dit te betalen. Tegelijkertijd wordt ook de woning zelf aangepakt en worden energiebesparende maatregelen aangebracht. Wat we hiermee bovenal bereiken, is dat noodzakelijk funderingsherstel voor woningblokken niet blijft haperen omdat één van de eigenaren de financiering niet rond krijgt.” De gemeenteraad wordt aansluitend gevraagd om een zienswijze te geven op het financieringsmodel van de pilot en in te stemmen om geld vrij te maken vanuit een reservering voor funderingsherstel.

Snelheid

De ervaring leert dat het huidige herstel van funderingen op circa 100 woningen per jaar ligt. “Dat gaat dus niet snel genoeg. Daarom willen we bewoners helpen in herstel te investeren. Zaanstad is dan ook één van de trekkers van het landelijk Fonds Duurzaam Funderingsherstel (FDF), waar woningeigenaren terecht kunnen voor een lening om funderingsherstel mogelijk te maken. Dit is vooral een uitkomst voor bewoners die niet via de reguliere weg, zoals de bank, kunnen lenen voor een dergelijke investering. Maar in een aantal gevallen is dit fonds niet geschikt. Voor die situaties is het nieuwe Zaanse model bedoeld, waar we nu eerst een pilot voor gaan uitvoeren.”

Model van de pilot

Olthof licht toe hoe de pilot in de praktijk werkt: “De woningeigenaar verkoopt in eerste instantie de woning en de grond aan Betaalbare Koopwoningen Zaanstad (BKZ). Via een aannemer zorgt BKZ er vervolgens voor dat de funderingen én de rest van de woning grondig worden hersteld. De aangepakte woning en de grond met een recht van erfpacht worden vervolgens weer –tegen betaalbare maandlasten- aan de oorspronkelijke eigenaar terug verkocht. Ook zullen de energiekosten lager uitvallen na de aanpak. Deze besparing wordt ook meegenomen om de woonlasten betaalbaar te houden. De gemeente neemt de gehele financiering voor eigen risico, omdat de markt de financiering niet op zich neemt. Deze uitkomst is daarmee echter beslist geen luxe voorziening; het gaat echt om een laatste middel om broodnodig funderingsherstel te financieren.”

Niet enkel de problematiek met funderingen moet worden aangepakt: veel oudere woningen zijn ook niet energiezuinig of moeten zo worden aangepast dat mensen er ook op latere leeftijd in kunnen blijven wonen. Olthof: “Woningen die in de pilot zitten worden dus op meerdere fronten aangepakt en hervormt tot duurzame woningen.”

Funderingsproblemen

Olthof: “Het funderingsherstel is voor huiseigenaren een kostbaar en ingrijpend proces. In Zaanstad gaat het om rond de 3.000 woningen in de komende 10 jaar. Als deze woningen niet op tijd worden aangepakt, ontstaat er een veiligheidsrisico en worden de kosten op termijn alleen maar hoger.” Eigenaren hebben een eigen verantwoordelijkheid de woning bij te houden, maar bij een deel van de eigenaren blijkt via de markt het herstel niet te financieren. “Funderingsherstel kun je niet zelfstandig doen wanneer je huis onderdeel is van een blok. Als één huiseigenaar niet kan herstellen, kan soms een heel blok niet herstellen. Zowel het landelijk fonds als het model dat we in de pilot testen helpen dit te voorkomen.”

Bron: Gemeente Zaanstad