Notulen Wijkoverleg 22-11-2016

De tweede Algemene Ledenvergadering (ALV) van Oud West vond plaats op dinsdag 22 november 2016 in De Vertoeving op de Westzijde 82 te Zaandam. De aanvang was om 19:30 uur.

NOTULEN

 

Algemeen

 • De vrijwilligers die meegedaan hebben aan de activiteiten worden bedankt voor hun inzet.

 

Bestuurszaken

 • Secretaris:
  1. De notulen van juni 2016 zijn goedgekeurd.
  2. Activiteitenplan 2017: Er wordt uitleg gegeven over de lopende activiteiten. Het bestuur richt zich op de informatieavonden en probeert zoveel mogelijk mee te praten met de Gemeente Zaanstad over ontwikkelingen in de wijk.
  3. Brieven: Algemeen Bezwaar Parkstraat 74 m.b.t. parkeren. Het bestuur geeft uitleg over de reden dat Oud West bezwaar heeft ingediend. Het aantal parkeerplaatsen is beperkt. Door de komst van meer appartementen in deze straat komt de parkeergelegenheid steeds meer onder druk te staan. De heer Konijnenberg gaf aanvullende uitleg.
 • Penningmeester
  • Financiën: De begroting van volgend jaar is besproken. Deze wordt door de Vergadering aangenomen.
  • Benoeming Kascommissie: De heren Walter Oostgevel en Fred Konijnenberg hebben zich opgegeven.

 

Vacatures

 • Medewerker Media
  Een bewoner brengt Buurtnet ter sprake. Het Bestuur heeft deze al geprobeerd, maar zal verder kijken. Het zetten van een vacature in de krant is natuurlijk ook nog een optie, oppert de voorzitter.

 

Presentatie Werkgroepen

 • Werkgroep Parkstraat
  De heer Konijnenberg geeft in het kort een overzicht wat de Parkstraat nog te wachten staat. Hij geeft een overzicht van de afspraken en het bruggetje aan het eind van deze straat. Inmiddels weten wij nu wat er gebeurd is.
 • Werkgroep Activiteiten
  Door gebrek aan menskracht kan niet alles worden uitgevoerd. We doen het nodige wat we kunnen.

 

Acties en Rondvraag

Geen reacties.

 

Wijkmanager

 • De Wijkmanager van de Gemeente Zaanstad voor Oud West, Simon Broersma, gaat ons verlaten. Het is nog niet bekend wie zijn vervanger is.

 

Presentatie “Wijk in beweging”

Els Bakker houdt een presentatie over de wijk. Wat wil de wijk en wat moet er gebeuren om weer meer beweging in de wijk te ontwikkelen. Daarvoor wil zij een plan maken om samen met de gemeente een onderzoek te doen naar wat de bewoners willen.